CZYTELNIA

Jaka jest różnica między psychologiem, psychiatrą a psychoterapeutą?

 

Bywa, że zawody takie jak psycholog, psychiatra, czy psychoterapeuta są ze sobą mylone, a czasem uważane za tożsame, dlatego kilka słów wyjaśnienia.

Psycholog, to osoba, która ukończyła 5-letnie studia na kierunku psychologia (zaliczanej do nauk społecznych). Wykształcenie to daje uprawnienia m.in. do wykonywania diagnozy psychologicznej, opiniowania oraz na udzielania pomocy psychologicznej.

Psychiatra, to lekarz medycyny, który dodatkowo ukończył specjalizację z zakresu psychiatrii. Może on przeprowadzać badania medyczne, dawać porady lekarskie i przepisywać leki.

Psychoterapeuta, to zwykle psycholog lub psychiatra. Może nim być również osoba o innym wykształceniu na poziomie studiów magisterskich (np. magister pedagogiki lub pielęgniarstwa), która przeszkolona jest w zakresie psychoterapii (w ramach studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych trwających zwykle 4-5 lat), a ponadto odbyła terapię własną i korzysta z superwizji, czyli omawia z innym doświadczonym psychoterapeutą (superwizorem), to co wydarza się w trakcie psychoterapii (przy zachowaniu anonimowości klienta/pacjenta).

Osoby wykonujące wyżej wymienione zawody są zobowiązane do przestrzegania norm etyki zawodowej, które zawarte są odpowiednio w kodeksie etycznym psychologa, kodeksie etycznym lekarza, kodeksie etycznym psychoterapeuty.

Udając się do specjalisty, warto zaczerpnąć informacji na temat uprawnień do wykonywania danego zawodu, w tym wykształcenia, dodatkowych kursów/szkoleń, doświadczenia zawodowego, a w przypadku psychoterapeuty o korzystanie z superwizji, która ma znaczący wpływ na jakość świadczonych przez niego usług.

Autorką tekstu jest Małgorzata Idzik – psycholog, psychoterapeuta

Podobny temat poruszony został tutaj http://www.psychologslask.pl/kim-jest-psycholog-mity-i-fakty/

Zostaw komentarz